Werken met de Meldcode

De Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is sinds 1 juli 2013 verplicht. De wet verplicht professionals en instellingen tot het hebben van een meldcode, met als doel vroegsignalering en de plicht tot zorgvuldig handelen. Veel professionals moeten daarin worden bijgeschoold. Daarom is er een bijscholingsmodule Werken met de Meldcode ontwikkelt. Het is een korte training waarin de focus ligt op het leren werken met het stappenplan van de meldcode.

Voor wie bedoeld:

  • Jeugdprofessionals
  • Onderwijs en
  • Kinderopvang

Na het volgen van de training

  • Weet u wat het doel van de verplichte meldcode is
  • Kent u de 5 stappen van de meldcode
  • Weet u wanneer tot melding moet worden overgegaan
  • Bent u in staat om binnen geldende wettelijke en juridische kaders informatie te delen met anderen

Tijdsinvestering
1 dagdeel

Trainingsdata

Op aanvraag

Aantal deelnemers:
8-12