Training Aanpak Kindermishandeling

Jaarlijks worden naar schatting ruim 118.000 kinderen in Nederland mishandeld of verwaarloosd. Dat is 1 kind per klas. Herkent u de signalen? Weet u welke stappen u moet zetten volgens de Meldcode? Hoe communiceert u hierover met ouders? Hiervoor is de Training Aanpak Kindermishandeling ontwikkeld. 

Voor wie bedoeld

  • Jeugdprofessionals
  • Onderwijs en
  • Kinderopvang

Na het volgen van de training

  • Heeft u kennis over de verschillende vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld en herkent de signalen.
  • Weet u welke stappen u moet zetten volgens de Meldcode binnen uw organisatie.
  • Weet u hoe en waar u advies kunt inwinnen, o.a. bij “Veilig Thuis”: advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Kunt u de signalen en zorgen bespreken met de ouder en/of jongere, collega’s en/of externe partners.

In deze training wordt gewerkt met een trainingsacteur.

Tijdsinvestering

3 dagdelen

Trainingsdata

Op aanvraag

Aantal deelnemers

8 – 12