Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

Elke organisatie die met ouders en /of kinderen werkt, is verplicht om de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling te hanteren. Vanuit de Wet Meldcode worden organisaties geadviseerd om een Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling aan te stellen. Deze Aandachtsfunctionaris is binnen een organisatie verantwoordelijk voor de uitvoering van de implementatie Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Deze praktijkgerichte training leidt medewerkers op tot Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling.

Voor wie bedoeld

  • Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de zorg-, kwaliteit- en veiligheidsbeleid.
  • Aandachtsfunctionarissen, middenmanagement van bijvoorbeeld zorginstellingen, onderwijs, kinderopvang, ziekenhuis, politie.

Na het volgen van deze training kunt u

  • De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkelen en implementeren.
  • De verantwoordelijkheden, taken en grenzen aangeven van de aandachtsfunctionaris, de directie en de inhoudelijk medewerkers en hen hierin professioneel adviseren.
  • Advies geven aan de directie/bestuur van uw organisatie over de Meldcode.
  • Medewerkers coachen bij het in kaart brengen van signalen, het inschatten van de ernst van een situatie en communicatie met ouders hierover.

 

Tijdsinvestering
2,5 dag

Trainingsdata

Op aanvraag

Tarieven

Op aanvraag

Aantal deelnemers
8 – 12