Privacy

vanaalstenko hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van haar website (www.vanaalstenko.nl)  en van aan haar verstrekte  persoonsgegevens door (potentiële) klanten. vanaalstenko gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met de persoonsgegevens en houdt zich hierbij aan de eisen zoals die in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) zijn vastgelegd.

 

Alle persoonsgegevens van klanten die gebruik (willen) maken van de diensten van vanaalstenko  en van bezoekers van haar website  worden door vanaalstenko vertrouwelijk behandeld. vanaalstenko draagt er zorg voor dat de personen die voor haar werkzaam zijn en personen werkzaam in andere aan haar gelieerde bedrijfstakken vertrouwelijk met de verstrekte gegevens omgaan.

 

Per e-mail of webformulier verstrekte persoonlijke informatie wordt gebruikt voor de afhandeling van een vraag, aanmelding of het geven van een reactie. vanaalstenko verwerkt via de website en rechtstreeks van (potentiële) klanten verkregen persoonsgegevens voor doeleinden die gerelateerd zijn aan de aangeboden en gefaciliteerde diensten en om de relatie met hen te onderhouden.

 

vanaalstenko bewaart de persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

Cookies

Net als veel websites maakt vanaalstenko.nl gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw vaste schijf wordt geplaatst door een webpaginaserver. Het is eigenlijk een soort identificatiebewijs. Het kan geen virussen of gevaarlijke bestanden verspreiden. Een cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die u de cookie heeft verschaft.

De inhoud van cookies kan in uitzonderlijke gevallen een gevaar vormen voor uw privacy. Ze kunnen namelijk persoonlijke informatie vasthouden over uw surfgedrag, en mogelijk zelfs vertrouwelijke informatie zoals wachtwoorden. Directe cookies van betrouwbare sites vormen normaal gesproken geen gevaar. Met indirecte cookies én cookies van twijfelachtige websites moet u altijd voorzichtig zijn.

Cookies verwijderen en weigeren

Via de instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen en (nieuwe) cookies weigeren. Op de helppagina’s van onder meer Internet ExplorerChromeFirefox en Safari vindt u de instructies. Als u cookies weigert of verwijdert, functioneren veel websites niet meer optimaal. Om optimaal gebruik te kunnen maken van kpcjeugd.nl adviseren wij cookies in te schakelen.

 

Reikwijdte verantwoordelijkheid vanaalstenko.

De website  kan informatie links bevatten naar websites van derden. vanaalstenko is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.