Disclaimer

Op de website van vanaalstenko is onderstaande disclaimer van toepassing. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

vanaalstenko doet haar uiterste best de informatie actueel te houden, maar kan dit niet garanderen. Aan de teksten op de vanaalstenko website kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

 

vanaalstenko is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik, of het niet kunnen gebruiken, van deze website, waaronder schade  door virussen, of onjuistheid, onvolledigheid of andere onvolkomenheden van de informatie. vanaalstenko is ook niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische hulpmiddelen of communicatiesystemen, zoals schade veroorzaakt  door defecten en vertragingen in de levering van elektronische communicatie en verminkingen, manipulaties, onderschepping van gegevens door derde(n) of door computerprogrammatuur die gebruikt wordt voor overbrenging van virussen of andere schadelijke informatie.

 

vanaalstenko is gerechtigd om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in alle informatie op de vanaalstenko website.

 

Het is toegestaan om de vanaalstenko website en al de daarop gepubliceerde informatie te lezen en voor persoonlijk gebruik te vermenigvuldigen of op te slaan. Alle andere gebruik zoals het vermenigvuldigen, verspreiden, of openbaar maken van (informatie uit) de vanaalstenko website is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van vanaalstenko verboden.

 

De website van vanaalstenko wordt met de grootst mogelijke zorg gemaakt en beheerd. Mocht u toch onvolkomenheden  tegenkomen, vragen of opmerkingen hebben, Dan kunt u contact opnemen met vanaalstenko via het contactformulier op onze website.